Edunvalvonta ja vaikuttamistoiminta

Keskusjärjestö pyrkii tuoda esiin venäjänkielisten kanssa toiminnassaan nousseet näkökulmat. Kartoittamme jäsenistön yhteiskunnallisen statuksen ja pyrimme vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti venäjänkielisten maahanmuuttajien kotouttamispolitikan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta, Kotouttamisen Osaamiskeskuksen TEM – jäsenenä, ETNO:n jäsenenä, sekä muiden edustuselimien, neuvottelukuntien ja työryhmien kautta.

Keskusjärjestö saa jatkuvasti pyyntöjä jäseneksi erilaisiin luottamuselimiin ja vaikuttamisverkostoihin venäjänkielisten äänen nostamiseksi esiin yhteiskunnassa sekä ennen kaikkea kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi.

Lyhyessä ajassa Keskusjärjestö on saavuttanut asiantuntijaroolia venäjänkielisiä maahanmuuttajaa koskevissa asioissa ja on kasvanut luotettavaksi yhteistyökumppaniksi sekä julkisille että muille tahoille.

 

Keskusjärjestöllä on edustus seuraavissa elimissä:

 • Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisen Kotouttamisen osaamiskeskuksen koordinaatioryhmä venäjänkielisiä edustavana tahona
 • Valtakunnallinen ETNO (2020-2024), Oikeusministeriö
 • USKU työryhmä, Oikeusministeriö ”Uskonnollisten ja monikulttuuristen nuorten vuoropuhelin asiantuntijaryhmä”
 • THL:n DigiIn hankkeessa
 • Uudenmaan Digituki pilotti hankkeen ohjausryhmä
 • Pakolaisavun Ve-To verkoston Digivaikuttamisryhmä – vaikuttamiselin
 • Ankkuri – hanke
 • Helsingin kaupungin Digirasti – hanke
 • Työllisyyden palvelutori – hanke

Asiantuntijaroolissa:

 • Valtakunnallinen kokemusasiantuntijaverksto – KoKoa ry
 • Helsingin kaupungin Korona-kriisi asiantuntijaryhmä
 • Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (KASKO) järjestöfoorumi
 • Kuntoutussäätiön ”OSANA” – verkosto, maahanmuuttajienosallisuus sote-järjestöissä
 • ”Woman to work” Helsingin TYP:in ja ESR hankkeessa
 • Kumaja- Uudenmaan sote-järjestöjen kumppanuusverkosto
 • MOVE – Etelä-Karjalan monikulttuurisuus toimijoiden verkosto
 • VeTo-verkosto, Pakolaisapu ry

Keskusjärjestö on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

 • FINGO – Suomalaiset kehitysjärjestöt (Kepa ry)
 • Moniheli ry
 • Kansalaisareena ry
 • SOSTE ry

 

Keskusjärjestö toimii asiantuntijana monissa eri tahojen tilaisuuksissa:

e2 Tutkimus – Suomen Kulttuurirahasto, oikeusministeriö sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit tekevät tutkimusta pääkaupunkiseudun suurimmista kielivähemmistöistä. Kyselytutkimukseen ovat vastanneet pääkaupunkiseudun venäjän-, viron-, arabian-, somalin- ja englanninkieliset. Raportti käsittelee identiteettejä, arvoja, asenteita ja luottamusta.

Suomen Lapsistrategia, STM – lapsistrategian levittäminen venäjänkielisten järjestöjen kautta.

 Sisäministeriöturvallisuusselvitys.

Helsingin kaupungin kartoitusmaahanmuuttajien oppimisvajeesta.

Helsingin YliopistoCHARM tutkimus, venäjänkielisten ikääntyneiden terveydestä ja palvelujen käytöstä.

Ely-KeskusKotouttamisentukena.fi palvelun esittäminen virkamiehille Pääkaupunkiseudulla ja palvelun markkinointi.