Hyvät väestösuhteet ja syrjinnän ehkäiseminen

Venäjänkielisiä Suomessa epävirallinen tilastojen mukaan noin 100 000 ja virallisen tilaston mukaan yli 75 000. Usein muista Neuvostoliiton maista tulevat venäjänkieliset ilmoittavat äidinkieliseksi joku muu kieli viro, ukraina tai valkovenäjä. Venäjänkieliset ovat kaikkien entisten Neuvostoliiton kansalaisia, heillä on hyvin erilaiset tausta, kulttuuri ja uskonto. Silti mitä meitä yhdistää – venäjän kieli, joka on heille kaikille äidinkieli.

Keskusjärjestön rooli kehittää dialogia Suomessa asuvien venäjänkielisten maahanmuuttajien keskenään, järjestöjen keskenään, ja rakentaa vahvan venäjäkielisten äänen. Iso paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen verkosto ja tiivis yhteistyö järjestöjen välillä on tuonut rauhaa ja ymmärrystä maahanmuuttajien järjestöjen roolista Suomen kotouttamispolitikassa, venäjänkielisten osallisuuden lisäämisestä ja vahvistanut järjestöjen luottamusta toisiin ja yhteiskuntaan.

Jatkuva tiedottaminen Suomen ajankohtaisista asioista on tuonut Keskusjärjestölle myös venäjänkielisten maahanmuuttajien luottamusta. Venäjänkieliset tulevat yhtä aktiiviseksi yhteiskunnassa, yhtä enemmän vastaavat erilaisiin kyselyihin ja osallistuvat tutkimuksiin.

SVK:n laaja toiminta omalle kohderyhmälle ja monikulttuurinen toiminta vahvasti edistää hyvät väestösuhteet ja ehkäistä syrjintä.