Kotouttamisen edistäminen

Venäjänkielinen väestö Suomessa on suurin maahanmuuttajaryhmä, silti kieliryhmä on usein näkymätön, varsinkin politiikassa ja mediassa. Arvion mukaan venäjänkielisten määrä kasvaa jopa 250 tuhanteen vuoteen 2050 mennessä. Venäjänkielinen väestö pyrkii integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta usein kokevat kotoutumisen vaikeudet: kielen oppiminen, työllistymisen vaikeuden, sosiaalisten verkostojen puutteet, kulttuuriset ja eettiset erot, yhteinen Suomen ja Venäjän historia, kantaväestön ennakkoluulot ja asenteet.

Keskusjärjestö luo edellytyksiä venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumiselle erilaisten osa-alueiden toimintojen ja palveluiden kautta – kulttuuri, liikunta, terveys- ja hyvinvointi, koulutus ja kielitaito jne.

Keskusjärjestö kehittää venäjänkielisten kotoutumista koskevaa yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen ja tahojen kanssa laajasti ja eri puolella Suomea.

Vuonna 2021 jatketaan kehittämään erilaiset keinot venäjänkielisten kotouttamisen edistämiseksi näillä osa-alueella:

Työllistämisen edistäminen

Tietoisuuden lisääminen digitalisaatiosta ja sähköisten asioinnin palvelujen käytöstä

Tietoisuuden lisäämistä venäjän kielellä terveyskysymyksistä, jotka koskee Suomalaista terveysjärjestelmää, kuntien- ja sote-järjestöjen palveluista

Tietoisuuden lisäämistä opiskelu- ja koulutusmahdollisuuksista

Yhteiskuntatieto ja orientaatio Suomalaisesta yhteiskunnasta

 

Helsinkiläisten kotouttamista ja osallisuutta edistetään ruohonjuurentasolla konkreettisilla toimenpiteillä lapsille, nuorille ja perheille:

  • venäjän kielen ja kulttuurin säilyttäminen ja ylläpitäminen
  • perhekahvilat
  • keskustelukerhot
  • lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-ajan ja harrastustoiminta
  • suomen kielen intensiivikurssit eri-ikäisille aikuisille
  • suomen kielen kursseja erityisryhmille: esim. perheille ja äidille (jossa on järjestetty lapsiparkki tai muu lasten hoito)
  • laaja kerho- ja vapaa-ajan toiminta
  • leiritoiminta, mm. Hyvinvointilomat

 

Keskusjärjestön kotoutumista edistävää toiminta kulkee mukana jokaisessa toiminnassa.