HelpExpress

HelpExpress on STEA:n erityisavustuksella tukema hanke, jonka tarkoituksena on vähentää Covid-19 vaikutuksia venäjänkielisiin maahanmuuttajiin ja heidän hyvinvointiin.

Hankkeen tavoitteena tehostaa venäjänkielistä tiedottamista Valtion ja eri kuntien ajankohtaisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja kotouttamista edistävistä palveluista.

Keskusjärjestö jatkuvasti tiedottaa omien kanavien kautta ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin. Tieto kerätään eri kuntien verkkosivuilta, THL ja Valtioneuvoston, sekä STM sivustoista.