Kotouttamista edistävä toiminta

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön tärkeä tehtävä on avoimen vuoropuhelun edistäminen kulttuurien välissä. Sen toteuttamiseksi on luotu Monikulttuurinen Toimintakeskus, joissa voi kohdata muista kulttuureista tulleita ihmisiä, kokea yhteisöllisyyttä, tavata vertaisia ja pitää yllä sekä omaa kulttuuriansa että tutustua muihin kulttuureihin yhdessä paikassa. Toimintakeskuksen toiminta on asiakaslähtöinen.

Toimintakeskuksessa Graniitti toimii Helsingissä (Graniitti 9, Helsinki, Pihlajamäki)

Kotouttamista edistävää toiminta tukee Helsingin kaupungin kanslia kotouttamisavustuksella

ja Opintokeskus Sivis.