Terveyden ja hyvinvoinnit edistäminen

Venäjäkieliset maahanmuuttajat usein jäävät terveys- ja hyvinvointi palvelujen ulkopuolelle monista eri syistä. Heikko kielitaito, suomalisten Sote-järjestöjen toiminnan tuntemattomuus, kynnys lähteä vieraskielisille vertaistukiryhmille johtaa siihen, että palvelut eivät tavoittavat venäjänkielisiä asiakkaita.

Keskusjärjestö kehittää toiminta, joka edistää venäjänkielisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

”Kysymyspiste” – matalan kynnyksen palvelu venäjän kielellä

Kysymyspiste on keskusjärjestön valtakunnallinen ilmainen ohjaus- ja neuvonta palvelu sosiaali kysymyksistä venäjän kielellä. Kysymyspiste toteuttaa Keskusjärjestö Pääkaupunkiseudulla Helsingissä: Graniitilla ja Rastilassa Leikkipuistossa.

Paikallisosastot järjestävät Kysymyspiste Vantaalla, Kotkassa, Lappeenrannassa, Kiteellä, Tohmajärvellä, Kuopiossa ja Tampereella, Jyväskylässä. Paikallisosastot käyttävät ohjauksessa SVK:n tietoportaalin www.venajankieliset.fi  viranomaisten lomakkeet (Kela, Migri, Te-Toimisto). Neuvojat auttavat ratkaisemaan päivittäiset ajankohtaiset kysymykset, jotka asiakkaat eivät itse pystyy hoitamaan heikon suomen kielen takia tai vaikean viranomaiskielen takia. Venäjänkieliset neuvojat auttavat varaamaan aikaa terveyshuoltoon, hakea koulutus tai työpaikka, ohjaa kunnan sosiaalipalveluihin.

Kysymyspiste – palvelun yhteydessä Helsingissä toimii Helsinki Info palvelijat Keskusjärjestön tiloissa.

Tiedottaminen venäjän kielellä Valtion ja eri kuntien ajankohtaisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja kotouttamista edistävistä palveluista:

Keskusjärjestö jatkuvasti tiedottaa omien kanavien kautta ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin. Tieto kerätään eri kuntien verkkosivuilta, THL ja Valtioneuvoston, sekä STM sivustoista.

Keskusjärjestön tärkeä tehtävä tiedottaa Suomessa asuvia venäjänkielisiä tulevasta Sote-uudistuksesta sellaisessa muodossa, että maahanmuuttajat ymmärtävät mistä on kyse. Palvelujen käyttö tulevaisuudessa mahdollista vain silloin, kun ihmiset ovat tietoisia palveluista. Uudistus tuo epävarmuutta. SVK tekee seuraa Sote-uudistukseen liittyviä uutisia ja tiedottaa asiasta omalle kohderyhmälle valtakunnallisesti.

 

GRANIITTI-infot

SVK järjestää info tilaisuuksia eri kohderyhmälle ajankohtaisista asioista, sosiaalikysymyksistä ja sosiaalisista palveluista. Info illat järjestetään kerran kuussa iltaisin. Joka tilaisuus on eri aiheinen ja eri tahot esittävät heidän palvelut, toiminta, opastavat ja kouluttavat venäjänkielisiä maahanmuuttaja elämän eri alueesta:

 

–  Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin käyttö

–  Hakemusten täyttäminen sähköisen asioinnin kautta

–  Sairauksiin liittyviä luentoja (Vammaisten maahanmuuttajien oikeudet, heille tarkoitetut palvelut)

Kohderyhmän tarpeet otetaan huomioon jatkuvan kartoituksen kautta tilaisuuksien suunnitteluissa.

Vertaistoiminta ja matala kynnyksen toiminta. Oma aloitteinen toiminta.

Toimintakeskuksessa on tilaa kehittää vapaaehtoistoimintaa, koordinaattori käynnistää aamu- ja viikonloppu toimintaa joka ohjaavat itse vapaaehtoiset. Jatketaan mummo yoga, tuolijumppa 60+, Kiva aamu äiti+lapsi kerho. Vertaistukiryhmät ikääntyneille maahanmuuttajille, äitiyslomalla oleville äideille lasten kanssa. Peliiltoja maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka kehittävät omaa aloitteista toimintaa viikonloppuisin illalla.

Ilmainen tila muille tahoille.

Tarjotaan muille tahoille, paikallisille toimijoille ja maahanmuuttajajärjestöille ilmainen tila kaikille avoimen ja maksuton sosiaalista hyvinvointia tai kotouttamista edistävän toiminnan järjestelyyn säännöllisesti.

Keskusjärjestö tukee venäjäkielisten maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia eri tavoin. Esim. Keskusjärjestö antaa omat toimitilat ilmaiseksi käyttöön erilaisten avoimien vertaistukiryhmien järjestämiseksi.

 ” HYVINVOINTIA YHTEISVOIMIN” – STEA-HANKE

Venäjänkielisten terveyttä ja hyvinvointia vahvistetaan toteuttamalla STEA:n tukema hankkeetta ”Hyvinvointia yhteisvoimin”.

Avustuksen käyttötarkoitus: Venäjänkielisten maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tietoisuuden ja osallisuuden lisääminen, venäjäkielisten ohjaaminen suomenkielisiin palveluihin itsenäiseksi käyttäjäksi ja venäjänkielisten vertaistukitoiminnan toimijaksi suomalaisella järjestökentällä sekä yhteistyön kehittäminen suomalaisten terveysjärjestöjen kanssa.

Hakkeessa Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö toimii siltana ja auttaa kehittämään suomalaisten ja venäjänkielisten paikallisyhdistysten toimintaa. Asiassa tarvitaan venäjänkielisen järjestön asiantuntemusta kulttuurisidonnaisessa viestinnässä ja taustojen tuntemusta.

Hankeen yhteistyökumppanina toimivat Suomalaiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset sosiaali- ja terveysalan Liitot ja järjestöt.

 

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat:

 

ADHD Liitto

Allergia-, iho- ja Astmaliitto

Suomen Syöpäjärjestöt

Muistiliitto

Autismiliitto

Psoriaasiliitto

Mieli ry

Munuaiset- ja maksaliitto

Maahanmuuttajavammaisten Tukikeskus Hilma

HUS:in OLKA

      

               

Hanke tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin Yliopiston kanssa.

 

Vapaaehtoisten koulutukset

Hankkeessa mukana toimivat venäjänkieliset vapaaehtoiset, jotka saavat perehdytystä vapaaehtoistoimintaan ja eri Liittojen ja sote-järjestöjen vertaisohjaajan koulutusta, sekä tukihenkilökoulutusta.

Vuonna 2021 Pääkaupunkiseudulla toimivat mallit levitetään paikallisosastoille ja kehitetään Hyvinvointia yhteisvoimin – toiminta valtakunnallisesti. Koulutuksia venäjänkielisille vapaaehtoisille järjestetään Pääkaupunkiseudun lisäksi myös Kotkassa, Lappeenrannassa, Kuopiossa ja Kiteellä.

Vapaaehtoisena toimiminen on hyvä polku olla osallisena yhteiskunnassa ja olla aktiivisena omalla äidinkielellä.

 

Venäjänkieliset vertaistukiryhmät

Koulutusta saanet vapaaehtoiset toimivat vertaistukiryhmien ohjaajina ja tukihenkilöinä. Vertaistukiryhmiä järjestetään eri aiheisiä ja eri  muotoisia, usein toiminnallisia.

Diabetes – liikunnallinen vertaistukiryhmä

In+Out autismi lasten perheille liikunnalliset ryhmät

Autismikirjon lasten perheille ja ADHD lasten perheille keskusteluryhmät

Muistiterveyttä edistävät toiminnalliset ryhmät

Keskusteluryhmät syöpä sairastuneille ja heidän läheisille.

Vertaistukiryhmät siirretään vuoden aikana paikkalisosastoihin, että jatkossa myös paikallisosastoilla on yhteistyö suomalaisten sote-järjestöjen kanssa.

Vertaistukiryhmien järjestämiseen SVK tarjoaa ilmaiset ja varustetut tilat Graniitilla.

 

Info-tilaisuudet

Vuonna 2021 järjestetään info-tilaisuudet venäjän kielellä eri sairauksista, maahanmuuttajien vammaisten oikeuksista ja palveluista eri kunnissa. Infot järjestetään myös erilaisten tapahtumien yhteydessä, silloin venäjänkielisten vanhempien osallisuus on helpompi, kun lapsille tarjotaan ohjelmaa.

 

Venäjänkieliset oppaat eri sairauksista

Hankkeessa käännetään eri Terveysjärjestöjen oppaita sairauksista ja hoitomenetelmistä Suomessa.

Kaikki oppaat löytyy verkkosivustossa www.venajankieliset.fi

 

Vuonna 2021 käännetään oppaat:

Reuma

Kehitysvammat

Ja erilaiset tiedotteet ja artikkelit aiheista.

 

Vuoden 2021 aikana hankkeessa arvioidaan mukana 70 vapaaehtoista, jotka saaneet koulutusta. 300 vertaistukiryhmiin osallistujaa.