Osallisuus, demokratia, vapaaehtoistoiminta

SVK:n tärkeä tehtävä on  lisätä venäjänkielisten osallisuutta yhteiskuntaan ja sen kautta vahvistaa venäjänkielisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Keskusjärjestö tarjoaa monipuolista ja laadukasta vapaa-ajan toimintaa eri ikäisille venäjänkielisille itse, sekä yhteistyössä paikallisosastojen ja muiden tahojen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Vapaa-ajan ja harrastus toiminta

Keskusjärjestö tarjoaa monipuolista ohjattua ja PopUp-muotoista oma aloitteista toiminta eri ikäisille venäjänkielisille, joka järjestetään Toimintakeskuksessa Graniitti. Toimintakeskuksessa järjestetään lukuiset kerhot, info-tilaisuudet, koulutukset, vertaistukiryhmät, lasten ja nuorten leirit, työpajat, juhlat ja konsertit.

Osallisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeät tekijät kotouttamisessa. Yhteistä positivistä kanssakäymistä antaa hyvän pohjan maahanmuuttajien hyvinvoinnille. Toiminta äidinkielellä madaltaa kynnystä osallistumiselle.

 

Venäjänkielinen vapaaehtoistoiminta

Osallisuus yhteiskuntaan lisätään kehittämällä venäjänkielinen vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistyö omalla äidinkielellä on monille maahanmuuttajille avain kotouttamiselle uuteen yhteiskuntaan, mahdollisuus olla aktiivisena, verkostoitua muiden kanssa, löytää oman elämän merkityksen muiden auttamisen kautta. Osallistumisen kautta yksinäisyys vähenee, hyvinvointi lisääntyy, maahanmuuttajien elämä on merkityksellinen, heillä on paikka, jossa heidän osaamiselle löytyy käyttöä.

SVK:n vapaaehtoiset tekevät hyvin erilaiset työtehtävät: ohjaavat kerhot, keskustelukerhot, kielikahvilat, liikunnalliset kerhot, ruoanlaittokerhot.

Tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminta vahvistuu SVK:n paikallisosastoissa ja jäsenjärjestöissä.

Keskusjärjestö kehittää vapaaehtoistoiminnan kehittämistä paikallisosastoissa eri puolella Suomea lisäämällä järjestöjen osaamista hyödyntää vapaaehtoisia omassa toiminnassa, kehittää ja koordinoida vapaaehtoisia, sekä lisäämällä venäjänkielisten maahanmuuttajien tietoisuutta vapaaehtoistoiminnasta ja mahdollisuuksista osallistua vapaaehtoistoimintaan venäjän ja suomen kielillä.

Keskusjärjestö tukee paikallisosastojen vapaaehtoistoimintaa viestinnällä, tarjoamalla materiaaleja, jakamalla tietoa ja osaamista ja auttamalla järjestöjä jakamaan osaamista keskenään.

Kehittämällä venäjänkielistä vapaaehtoistoimintaa eri paikkakunnissa toimivissa paikallisoastoissa lisätään vapaaehtoistoiminnan laatua, saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja näkyvyyttä.

Kehittymisalueita ovat toiminnan kehittämisen lisäksi vapaaehtoistoiminnan mittaaminen, vapaaehtoisten osallisuuden kehittäminen, vapaaehtoistoiminnan tiedotus ja markkinointi, vapaaehtoistoiminnan järjestäminen poikkeusoloissa, vertaistoiminnan kehittäminen, eri kohderyhmien kuten ikääntyneiden tai nuorten parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön liittyvät ominaispiirteet.

Tuloksina odotetaan, että venäjänkieliset järjestöt saavat tietoa vapaaehtoistoiminnan merkityksestä ja arvoista, vapaaehtoistoiminnan arvostus ja asema vahvistuu, vapaaehtoisten rekrytointi helpottuu ja järjestöt saavat SVK:n apua vapaaehtoistoimintansa vahvistamiseen.

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen edistämiseksi kehitetään venäjänkielisten vapaaehtoisten rekisteri, joka toimii siltana venäjänkielisten vapaaehtoisten ja eri toimijoiden välillä. Sote-järjestöt ja muut tahot löytyvät helposti vapaaehtoisia eri puolella Suomea.

Kieliryhmän sisällä löytyy paljon voimavaraa, vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen panostetaan yhtä enemmän vuonna 2021. Vapaaehtoistoiminta kehitetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa, jotka ovat Opintokeskus Sivis, Kansalaisareena, Suomen Pelastusarmeija.

 

Vaikuttaminen ja demokratia

Keskusjärjestö tavoittaa pelkästään Pääkaupunkiseudulla yli 1200 venäjänkilistä maahanmuuttajaa omassa toiminnassa joka viikko. SVK jatkuvasti tiedottaa vaikuttamismahdollisuuksista venäjän kielellä, levittää eri järjestöjen, tahojen, viranomaisten ja kuntien kyselyt. Esim. STM:n lapsistrategia, THL:n covid-19 koskevaa kysely, Eläkeläiset ry:n ja JADE-keskuksen kyselyn ikääntyneille maahanmuuttajille. Jakamalla ajankohtaista tietoa lisätään venäjänkielisten tietoisuutta vaikutusmahdollisuuksista.

Keskusjärjestö tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin Stadiluotsien kanssa, joiden kanssa toteutetaan OmaStadi ohjelmaa. Toiminnasta laajasti tiedotetaan Keskusjärjestön kanavien kautta.

Keskusjärjestö vahvistaa venäjänkielisten tietoisuutta yhteiskunnasta ja demokratiasta tiedottamistoiminnan kautta ja järjestämällä tapaamiset Helsingin kaupungin valtuutettujen päättäjien kanssa. Keskusjärjestö on mukana Moniheli ry:n hankkeessa – ”Kaikkien vaalit”, jonka tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajien tietoisuutta demokratiasta, vaikuttamismahdollisuuksista ja aktivoida heitä aktiivisemmin osallistumaan päätöksentekoon.

Vuonna 2021 jatketaan yhteistyötä Moniheli ry:n kanssa lisäämällä venäjänkielisten kiinnostusta demokratiaan ja vaikuttamiseen.