Vapaaehtoistoiminta

Missä tahansa voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa vapaaehtoisilla työntekijöillä on tärkeä rooli. He ovat ihmisiä, jotka välittävät, mitä ympärillä tapahtuu ja, jotka haluavat vaikuttaa ympäristöönsä toteuttaen itseään haluamallaan tavalla. Suomen venäjänkielisten järjestö toimii suurena kenttänä vapaaehtoistyölle. Meidän osastomme ja jäsenjärjestömme toimivat ensisijaisesti vapaaehtoisten työn voimin. Voitte olla yksi meistä, riippumatta siitä, missä päin Suomea asutte.

Jos teillä on jotain, mitä jakaa ihmisten kanssa, jos tunnette itsessänne potentiaalia ja halua – liittykää meidän isoon ryhmäämme! Voitte valita toimeenkuvanne omien vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteidenne kautta, tutustua kolmannen sektorin toimintaan, ja oppia paljon uutta ja hyödyllistä. Meidän vapaaehtoisemme työskentelevät eri asiakasryhmien kanssa, lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten. Me tuemme teidän aloitteitanne ja mahdollisesti niistä kehittyy jotakin suurempaa.