Viranomaisille

Täällä kerätään Suomessa asuviin venäjänkielisiin liittyvät tilastot, tutkimukset ja julkaisut. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Cultura säätiön ASIAKASPOLKUANALYYSI

Maahanmuuttajan ohjautuminen TE-toimiston kotoutumispalveluiden piiriin

 

Tietopaketin tarkoituksena on selvittää, millaisia asiakaspolkuja Suomeen muuttaneilla työttömillä korkeakoulutetuilla on TE-toimiston palveluiden piiriin kuuluvaan kotoutumiskoulutukseen.

Analyysi perustuu kahdeksan hiljattain Venäjältä Suomeen muuttaneen henkilön syvähaastatteluun, jotka toteutettiin syksyllä 2020.

TE-toimiston kotoutumiskoulutus on työttömille ja työkykyisille maahanmuuttajille tarkoitettu alkuvaiheen palvelu. Se sisältää muun muassa suomalaiseen yhteiskuntaan tutustumista sekä kielen opetusta.

Toteutus

Työ aloitettiin kartoittamalla alkuvaiheen kotoutumispalveluita tuottavien viranomaisten tiedontarpeita.

Tätä varten haastateltiin useita viranomaistahoja: Työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskuksen, TE-toimiston sekä kuntakokeilun vuoksi myös Helsingin kaupungin asiantuntijoita. Viranomaistahojen tarpeiden pohjalta muodostettiin selvityksen rajaus ja keskeisimmät kysymykset.

Kotoutumispalveluiden parissa työskentelevien viranomaisten esiin nostamat teemat, joihin tietopaketti vastaa:

Johdanto

Tietopaketin tarkoituksena on selvittää, millaisia asiakaspolkuja Suomeen muuttaneilla työttömillä korkeakoulutetuilla on TE-toimiston palveluiden piiriin kuuluvaan kotoutumiskoulutukseen.

Analyysi perustuu kahdeksan hiljattain Venäjältä Suomeen muuttaneen henkilön syvähaastatteluun, jotka toteutettiin syksyllä 2020.

TE-toimiston kotoutumiskoulutus on työttömille ja työkykyisille maahanmuuttajille tarkoitettu alkuvaiheen palvelu. Se sisältää muun muassa suomalaiseen yhteiskuntaan tutustumista sekä kielen opetusta.

Toteutus

Työ aloitettiin kartoittamalla alkuvaiheen kotoutumispalveluita tuottavien viranomaisten tiedontarpeita.

Tätä varten haastateltiin useita viranomaistahoja: Työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskuksen, TE-toimiston sekä kuntakokeilun vuoksi myös Helsingin kaupungin asiantuntijoita. Viranomaistahojen tarpeiden pohjalta muodostettiin selvityksen rajaus ja keskeisimmät kysymykset.

Kotoutumispalveluiden parissa työskentelevien viranomaisten esiin nostamat teemat, joihin tietopaketti vastaa:

1

Asiakkaan rekisteröitymistä TE-toimiston asiakkaaksi Suomeen muuton jälkeen tulisi nopeuttaa, jotta kotoutuminen lähtisi sujuvammin käyntiin.

Miten rekisteröitymistä voisi nopeuttaa?

2

Venäjänkieliset maahanmuuttajat lukevat selvityksen perusteella Tervetuloa Suomeen -opasta huonosti.

Miksi näin on, mistä tietoa haetaan?

3

Erilaisten tarkemmin rajattujen asiakassegmenttien ymmärtäminen kotoutumispalveluiden tuottamisessa on tarpeen.

Mitä erityispiirteitä Venäjältä muuttaviin korkeakoulutettuihin liittyy?

 

ASIAKASPOLKUANALYYSI

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Keitä ovat Suomen venäjänkieliset?

Cultura-säätiön tietopaketti 2019

https://culturas.fi/wp-content/uploads/2020/05/Cultura-säätiö_tietopaketti_2019.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________

Selvitys “Suomen venäjänkieliset tässä ja nyt”, Cultura säätiö 2017

https://culturas.fi/wp-content/uploads/2020/05/Venajankieliset_Suomessa_fi.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________

IKÄÄN­TY­MI­NEN, TER­VEYS JA HOI­VA SUO­MES­SA ASU­VIEN VE­NÄ­JÄN­KIE­LIS­TEN NÄKÖ­KULMASTA

CHARM: Care, Health and Ageing of Rus­sian-spea­king Mi­no­ri­ty in Fin­land

CHARM on Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) Helsingin yliopistossa toimivan tutkimusryhmän toteuttama osahanke. CoE AgeCare hanke toimii vuosina 2018–2025 Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. CHARM-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tieteellistä tietoa Suomessa asuvista 50 vuotta täyttäneistä venäjänkielisistä ihmisistä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti terveyttä ja hyvinvointia, palvelukokemuksia sekä hoivan antamista ja saamista koskeviin kysymyksiin.

CHARM-tutkimuksen nimi on lyhenne sen englanninkielisestä nimestä: Care, Health and Ageing of Russian-speaking Minority in Finland. CHARM on Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) Helsingin yliopistossa toimivan tutkimusryhmän toteuttama osahanke. CoE AgeCare on kolmen yliopiston konsortio ja sen Helsingin yliopistossa toimiva tutkimusryhmä (Tutkimusryhmä 3: Ikääntyminen ja hoiva muuttoliikkeiden kontekstissa) toteuttaa useita erillisiä, mutta toisiinsa liittyviä tutkimushankkeita. CHARM hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto. CHARM kerää kyselytietoa Suomessa pysyvästi asuvista 50 vuotta täyttäneistä venäjänkielisistä ihmisistä. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti terveyttä ja hyvinvointia, palvelukokemuksia sekä hoivan antamista ja saamista koskevia kysymyksiä. Tutkimuksessa käytetään sekä rekisteritietoja että kyselytutkimuksella saatuja tietoja.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/313946/CHARM_raportti_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y